પોલિસ ભરતી ૨૦૧૮ બૂક

*પોલિસ ભરતી ૨૦૧૮ બૂક*
*___________________________________*
12 પાસ પર લેવાનાર પોલિસ ભરતી ૨૦૧૮ પરીક્ષા પરીક્ષા માટેની આ મહત્વની બૂકની ઓનલાઇન ખરીદી કરવા માટે નીચે આપેલ ડિટેલ્સ ઘ્યાનથી વાંચો.
પોલિસ ભરતી ૨૦૧૮ પરીક્ષા માટેની  સંપુર્ણ સિલેબસ મુજબ  2017-18 માટે તૈયાર થયેલ ગુજરાત ની સૌપ્રથમ બૂક *BY MISSION EXAM TEAM*
*__________________________________* “`
મીશન EXAM ટીમ ના મટરિયલ્સ માથી દરેક પરીક્ષામા કેટલા માર્સ નુ પુછાયેલ છે તેની વિગતો“`
*પોલીસ કોન્સ્ટેબલ પરીક્ષા 2016-17* મા અમારા 10 પ્રશ્ન સંપુટ માથી *85 પ્રશ્નો* પુછાયેલ છે
*GPSC ક્લાસ 2 PI* પરીક્ષામા *67 માર્સ* નુ પુછાયેલ છે
તાજેતર મા લેવાયેલ *હાઇકોર્ટ બેલિફ* પરીક્ષા મા *54 માર્કસનુ* પુછાયેલ છે.
*તમામ પરીક્ષા* માટે અમારી મિશન Exam ટીમ દ્વારા ઓનલાઇન મુકવામા આવતા મટરિયલ્સ માથી *50 % થી 60% પ્રશ્નો પુછાય છે*
*____________________________________*
ટોટલ પેજ  : *500*
બુકની કિંમત રૂ. *350*
ડીસ્કાઉન્ટ   રૂ.   *70*
ઓનલાઇન ખરીદ કિંમત રૂ. *280*
*આ* બુકની *સંપૂર્ણ વિગતો ,બુકના ડેમો ફોટો,ઓનલાઇન પેમેન્ટ ની માહિતી તેમજ બુકસ્ટોર ની યાદી* માટે⤵
https://goo.gl/R815AX
*ઓનલાઇન પેમેન્ટ દ્વારા બુક ઓર્ડર કરાવવા માટેની લીંક.*
https://goo.gl/1mYMDH
*____________________________________*
*બીગ ડિસ્કાઉન્ટ ઓફર*
*____________________________________*
*જમાદાર અને  ઇન્સ્પેક્ટર  ભરતી* તેમજ *પોલિસ ભરતી ૨૦૧૮* માટેની બૂક  *એક સાથે  2 બુક ખરીદવા પર 15% ડિસ્કાઉન્ટ* આપેલ છે…
2 બુકની કિંમત રૂ. *350+350=700*
ડીસ્કાઉન્ટ      *30%*
ઓનલાઇન ખરીદ કિંમત રૂ. *490/-*
*આ બુક એકી સાથે  2  ખરીદવા માટે* નીચે આપેલ *લિંક પર થી જ  ઓનલાઇન પેમેન્ટ કરવુ*
https://goo.gl/3J95vH
*____________________________________*
*ઓર્ડર* કર્યા બાદ *3-4દિવસમાં* બુક આપને *કુરીયર મારફતે મળી જશે.*
*____________________________________*
*તમામ મિત્રો સુઘી આ મેસેજ પહોચાડો*

4 Replies to “પોલિસ ભરતી ૨૦૧૮ બૂક”

Kishan p thakor

July 14, 2019 at 8:04 pm

I give that book

Vasava champaben sanjaybhai

October 4, 2018 at 5:11 pm

Policebharti new book 2018 ni joia che

Baria Bhupendrakumar Ranjitsinh

August 27, 2018 at 1:12 am

At Post Rampur kasanpur Rathod faliyu Ta Morwa Hadaf Dist Panchmahal

Vaniya rasila

May 19, 2018 at 1:20 pm

Talati book