પોલિસ ભરતી ૨૦૧૮ બુક

જમાદાર અને ઇન્સ્પેક્ટર ભરતી તેમજ
પોલિસ ભરતી ૨૦૧૮ બૂક

ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ દ્વારા લેવાનાર નશાબંદી અને આબકારી ખાતાની જમાદાર અને ઇન્સ્પેક્ટર ભરતી તેમજ પોલિસ ભરતી ૨૦૧૮ પરીક્ષા માટેની આ મહત્વની બૂકની ઓનલાઇન ખરીદી કરવા માટે નીચે આપેલ ડિટેલ્સ ઘ્યાનથી વાંચો.
પોલિસ ભરતી ૨૦૧૮ પરીક્ષા માટેની સંપુર્ણ સિલેબસ મુજબ તૈયાર થયેલ ગુજરાત ની સૌપ્રથમ બૂક  BY MISSION EXAM TEAM 

ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ દ્વારા લેવાનાર નશાબંદી અને આબકારી ખાતાની જમાદાર અને   ઇન્સ્પેક્ટર ભરતી તેમજ ૨૦૧૮ મા આવનાર પોલિસ ભરતી ની તૈયારી કરી રહેલા અને દેશનુ રક્ષણ કરવા માટે  થનગની રહેલા ગુજરાતના તમામ મિત્રોને જરજીસ કાઝીસર  અને યશ ડોડિયા તથા મિશન એક્ઝામ ટીમના સાદર પ્રણામ.
       મિત્રો જુદી જુદી સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓની સંપૂર્ણ તૈયારી માટે ગુજરાતમાં વિશ્વાસપાત્ર નામ એટલે જરજીસ કાઝીસર અને યશ ડોડિયા તથા ઓનલાઈન તૈયારી માટે પ્રખ્યાત નામ એટલે MISSION EXAM અત્યાર સુધીમાં ગુજરાતના લાખો ઉમેદવારો ઓનલાઈન અમારી વેબસાઈટ MISSION EXAM અને જરજીસ કાઝી તથા યશ ડોડિયાના માધ્યમથી તૈયારી કરીને બિનસચિવાલય ક્લાર્કપોલીસ કોન્સ્ટેબલ પીએસઆઈ,  હાઈકોર્ટ ક્લાર્ક,  તલાટીજીપીએસસી ક્લાસ વન એન્ડ ટુ જેવી પરીક્ષાઓ પાસ કરી ચૂક્યા છે. 

એ જ રીતે જરજીસ કાઝીસર તેમજ યશ ડોડિયા ની ………

 1. જનરલ નોલેજ ભાગ ૧૪ અને ૫ 
 2. પોલિસ ભરતી મોડેલ પેપર સેટ 10
 3. પીએસઆઈ સ્પેશ્યલ બૂક
 4. PI સ્પેશિયલ બૂક
 5. English ગ્રામર બૂક
 6. ટેટ 1 25 આદર્શ પ્રશ્નસંપુટ
 7. સાંપ્રત પ્રવાહો 2017
નો અભ્યાસ કરીને ઘણા ઉમેદવારોએ સફળતાપૂર્વક પરીક્ષા પાસ કરી પોતાની કારકિર્દી બનાવી છે.
       આ પુસ્તકમાં જરજીસ  કાઝીસર તથા યશ ડોડિયા અને MISSION EXAM ના અનુભવના નિચોડ રૂપે નશાબંદી અને આબકારી ખાતાની જમાદાર અને ઇન્સ્પેક્ટર ભરતી તેમજ ૨૦૧૮ મા આવનાર પોલિસ ભરતી માટે સંપુર્ણ સિલેબસ મુજબની બૂક તૈયાર કરવામા આવેેેલ છે અમને વિશ્વાસ છે કે જેવી રીતે અત્યાર સુધી અમારી MISSION EXAM વેબસાઈટની મુલાકાત લઇ આપ સૌએ સફળતા મેળવી છે તો આ પુસ્તકના માધ્યમથી પણ આપ ૧૦૦% સફળતા મેળવો એ જ અભ્યર્થના સાથે જય હિંદ. 
લી.સંપાદક મંડળ
જરજીસ કાઝી, યશ ડોડિયા
1 બૂકની કિંમત :- રૂ. 350/-
ડીસ્કાઉન્ટ     :-રૂ.  70 + અંગ્રેજી ગ્રામર બુક  ફ્રિ
ઓનલાઇન ખરીદ કિંમત રૂ. 280

2 બૂકની કિંમત :- રૂ. 700/-
ડીસ્કાઉન્ટ     :-રૂ.  210 (30%)
ઓનલાઇન ખરીદ કિંમત રૂ. 280


[💥નો‌ંધ: – આ ઓફર માત્ર લિમીટેડ સમય સુધી જ છે ત્યારબાદ રેગ્યુલર પ્રાઇઝ હશે જેની તમામ મિત્રો એ નોંઘ લેવી]

🆓🆓🆓 પોલિસ કોન્સ્ટેબલ બુક ની ઓનલાઇન ખરીદી પર અંગ્રેજી ગ્રામર બુક ફ્રીમા આપવામા આવશે🆓🆓🆓


બુકસ્ટોરના માલીક તેમજ એકેડમી ના સંચાલકોએ જથ્થાબંધ બુક ખરીદવા માટે નીચે આપેલ નંબર પર ડાયરેક્ટ સંપર્ક કરવો…જથ્થાબંધ ખરીદી પર વિશેષ ડિસ્કાઉંન્ટ આપવામા આવશે…
બૂક બાબતે કોઇ પણ માહિતી માટે નીચેના નંબર પર સંપર્ક કરો.
 • 9277959697
 • 9904200883
 • 8980403936
 • 9825218065

બુકની સંપૂર્ણ માહિતી
બુકમાં સમાવિષ્ટ મુદ્દાઓ :-
 1. ઇતિહાસ 
 2. સમાજશાસ્ત્ર
 3. ભુગોળ
 4. સામાન્ય વિજ્ઞાન
 5. મનોવિજ્ઞાન
 6. ભારતીય બંધારણ ડિટેલમા
 7. ભારતીય બંધારણ ના પરિક્ષાલક્ષી પ્રશ્નોતર
 8. ભારતીય બંધારણ ના તથ્યો
 9. કરંટ અફેર્સ
 10. રાષ્ટ્રિય ઓપરેશનો: એક વિવેચન
 11. મેથ્સ રિઝનિગ
 12. કમ્પ્યુટર
 13. સરકારી યોજનાઓ
 14. ભારત GK
 15. વિશ્વ GK
 16. ગુજરાતી સાહિત્ય
 17. ગુજરાતી વ્યાકરણ
 18. કલમો અંગે પુછાય શકે તેવા પ્રશ્નો નુ સંકલન
 19. બંઘારણ ભાગ 22
 20. હિન્દી પાઠ અને ટુંકિ સંજ્ઞાઓ રદ કરવાની જોગવાઇ
 21. ભારતીય ફોજદારી ઘારા ના અગત્યના પ્રશ્નો
 22. IPC ના પરીક્ષા મા પુછાય શકે તેવા મહત્વના પ્રશ્નો નુ સંકલન
 23. ભારતીય દંડ સહિતામા સુઘારો
 24. IPC- મહત્વની કલમો
 25. ભારતીય પુરાવા અઘિનિયમ 1872
 26. INDIAN એવિડન્સ એક્ટ 1872 મા સુઘારા
 27. કોન્સ્ટેબલ મોડેલ પેપર
 28. કોન્સ્ટેબલ  પેપર – 2016

 • આશા રાખીએ છીએ કે અમારી આ બૂક આપને પરીક્ષામાં ખૂબ જ ઉપયોગી થશે
 • અમારી આ સાઇટ પર ATM કાર્ડ અથવા નેટ બેંકિંગ દ્વારા ઓનલાઇન પેમેન્ટ કરી બૂક ખરીદવાથી 3-4 દિવસમાં આપના સરનામાં પર પહોંંચાડવામાં આવશે. 
 • ઓનલાઇન પેમેન્ટ માટે તમે ઉપયોગમાં લીધેલ ATM કાર્ડ ની તમામ વિગતો સંપૂર્ણ સલામત રહેશે.
ઓનલાઇન પેમેન્ટ કરવા માટેના સ્ટેપ્સ
ઓનલાઇન પેમેંન્ટ કરવા માટે નીચે આપેલ માહિતી મુજબ સ્ટેપ બાય સ્ટેપ ડિટેલ્સ લખો..
પોલિસ પરીક્ષા માટેની ખૂબ જ ઉપયોગી બૂક ખરીદવા માટે 
 1. જમણી બાજુ આપેલ Proceed બટન પર ક્લિક કરો..
 2. ત્યાર બાદ સૌપ્રથમ રાજ્ય(Select State) સિલેક્ટ કરવું.
 3. ત્યાર બાદ તમારું પૂરું નામ લખવું.
 4. ત્યાર બાદ તમારા નજીક થતું હોય તે City નું નામ લખવું.
 5. ત્યાર બાદ તમારું પૂરું (Address)સરનામુ લખવું.
 6. ત્યાર બાદ  Pin code નંબર નાખવા.
 7. ત્યાર બાદ બાય નાઉ (Buy Now) પર ક્લિક કરવું..
 8. BUY NOW પર ક્લિક કર્યા બાદ બીજી   ટેબ ખુલશે જેમા 
 9. ક્રેડિટ ડાર્ડ/ ડેબિટ ડાર્ડ 
 10. નેટ બેકિંગ
 11. આ બન્ને ઓપ્શન બતાવશે…
 12. તેમાંથી તમે જે વાપરતા હોય તેની પર ક્લિક કરવું 
 13. જેમા તમારા ATM ના 16 આંકડા નાખવા ત્યાર બાદ  
 14. ATM ની આગળ આપેલ EXPIRY DATE લખવી
 15. ત્યાર બાદ  ATM ની પાછળ આપેલ 3 અંંક્નો CVV નંબર નાખો.
 16. ત્યાર બાદ આપનું E MAIL ID તેમજ મોબાઇલ નંબર લખો.
 17. ત્યાર બાદ *PAY 315* ઓપ્સન પર ક્લિક કરવું
 18. ત્યાર બાદ  PAY NOW ઓપ્સન પર ઓકે આપતા એક OTP તમારા મોબાઇલ નંબર પર આવશે જે લખી સબમીટ બટન પર ક્લિક કરવું…
 19. આપનુ પેમેંટ થઈ જશે.અને આપને કન્ફર્મેશન મેસેજ મળી જશે.
બૂક-સ્ટોરની યાદી
 • બૂક 5 દિવસની અંદર આપને  કુરિયર દ્વારા  મળી   જ્શે. વધુ માહિતી માટે  પર સંપર્ક કરવો.
 1. 9277959697
 2. 9904200883
 3. 8980403936
 4. 9825218065
આ બૂક ગુજરાતના જાણીતા તમામ બૂક સ્ટોરમાં પણ ઉપલબ્ધ છે. ત્યાંથી પણ તમે બૂક ખરીદી શકો છો.બૂક સ્ટોરમાંથી બૂક ખરીદતી વખતે ઉપર મુકેલ બૂકની ઇમેજ જોઇ ખરીદવાનો આગ્રહ રાખો.
મનીઓર્ડર
અમારી આ બૂક મનીઓર્ડર દ્વારા પણ મેળવી શકાશે
મની ઓર્ડર કરવા માટે નીચેના સરનામે 350/-₹ મોકલવાના રહેશે
નાતિક જે. કાઝી
મેઅરાજ મંઝિલ,
કાઝીનો ડેલો,
કાઝીવાડ,
મામકોઠા રોડ
ભાવનગર – 364001
મનીઓર્ડર મળ્યા બાદ આપને બૂક કુરિયર દ્વારા મોકલવામાં આવશે.

2 Replies to “પોલિસ ભરતી ૨૦૧૮ બુક”

Parmar pritesh

September 10, 2018 at 3:24 am

Book

MOR SUDHIR

September 6, 2018 at 11:08 am

Mission exam book